การกำหนดราคาอลูมิเนียมต่อเส้น ทำได้โดยการคลิกที่เมนู "แฟ้ม" และ "ราคาวัสดุ" จากนั้นคลิกที่เมนู "อลูมิเนียมสีขาวธรรมชาติ/เส้น" หรือ "อลูมิเนียมสีอบขาว/เส้น" หรือ
"อลูมิเนียมสีชา/เส้น" หรือ "อลูมิเนียมสีดำ/เส้น" หรือ "อลูมิเนียมลายไม้/เส้น" ดังรูป


จากนั้นผู้ใช้จะสามารถพิมพ์รายละเอียดราคาอลูมิเนียมต่อเส้น หรือแก้ไขราคาต่อเส้นในกรณีที่ผู้ใช้มีต้นทุนอลูมิเนียมเป็นราคาต่อเส้น เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม "บันทึก" ดังรูป

ผู้พัฒนาโปรแกรม นายสยาม มาแก้ว
33/3 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 089-9507655
แฟกซ์ 053-470294 อัตโนมัติ
http://www.alumsoft.com/