จำนวนผู้เข้าเว็บ : 79989
|
จำนวนผู้ download จากหน้าเว็บ : 496 | 8149
| สถิติ : 463    [4121]
เปิด 1 ธ.ค. 2552
        โปรแกรม
   Download ชุดทดลองใช้ Pro
     Update 18/04/55 V.2.80
     Build 180455
   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
     Update ใหม่ 15/03/53
   ต.ย. ใบเสนอราคาแบบไม่มีรูป
   ต.ย. ใบเสนอราคาแบบมีรูป
   หนังสือรับรองสิทธิ์
   โบว์ชัวน้ำหนักอลูมิเนียมเส้น
   Winrar
   Adobe Acrobat

        วิธีใช้งานเบื้องต้น
   การสร้างแฟ้มใหม่
   การเปิดแฟ้ม
   การบันทึกแฟ้ม
   การแก้ไขชื่อ,ความยาวอลูมิเนียม
   การแก้ไขชื่อ,หน่วยอุปกรณ์
   การตั้งค่าน้ำหนักเส้นอลูมิเนียม
   การตั้งค่าตัวเลขลดบาน
   การกำหนดค่าแรงและกำไร
   การกำหนดราคาอลูมิเนียม/กก.
   การกำหนดราคาอลูมิเนียม/เส้น
   การกำหนดราคากระจก
   การกำหนดราคาอุปกรณ์
   การบันทึกชื่อบริษัท
   การบันทึกข้อมูลลูกค้า
   การเพิ่มผู้ใช้งาน,กำหนดสิทธิ์ใช้งาน
   การปรับข้อมูลผลรวมตัวเลข
   การเพิ่มข้อมูลแบบบานเลื่อน
   การเพิ่มข้อมูลแบบบานสวิง
   การเพิ่มข้อมูลแบบบานฟิตติ้ง
   การเพิ่มข้อมูลแบบบานแขวน
   การเพิ่มข้อมูลแบบบานกระทุ้ง
   การเพิ่มแบบบานติดตาย
   การเพิ่มข้อมูลแบบผนังโชว์รูม
   การเพิ่มข้อมุลแบบชุดเข้ามุม
   การเพิ่มข้อมุลมุ้งบานเลื่อน
   การคำนวณราคา
   การแก้ไขรายการที่คำนวณ
   การลบรายการที่คำนวณ
   การคำนวณวัสดุ
   การพิมพ์ใบเสนอราคา
   การพิมพ์รายการวัสดุ
   การพิมพรายละเอียดต้นทุน
   การบันทึก pdf, word, excel
   การใช้งานในระบบเครือข่าย (Lan)
   แจ้งการปรับปรุงรุ่นโปรแกรม
ปัจจุบันผมได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมและราคาเป็น 3 รุ่น 3 ราคา เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ที่ใช้งาน คือ
รุ่นที่ 1. Aluminium Profressional (Lite) เป็นรุ่นที่สามารถคำนวณราคาแบบงานได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถคำนวณวัสดุ
            และแบบตัดชิ้นงานได้ ส่วนฟังก์ชั่นการทำานอื่น ๆ ยังคงเดิม ราคาโปรแกรม 3,500 บาท
รุ่นที่ 2. Aluminium Profressional (Basic) เป็นรุ่นที่สามารถคำนวณราคาแบบงานและคำนวณวัสดุ ไม่สามารถคำนวณ
            แบบตัดชิ้นงานได้ ส่วนฟังก์ชั่นการทำานอื่น ๆ ยังคงเดิม ราคาโปรแกรม 7,000 บาท
รุ่นที่ 3. Aluminium Profressional (Pro) เป็นรุ่นที่สามารถคำนวณราคาแบบงาน,คำนวณวัสดุ และคำนวณแบบตัดชิ้นงาน
            ฟังก์ชั่นเต็ม ราคาโปรแกรม 9,500 บาท
รุ่นที่ 4. Aluminium Profressional (Server) เป็นรุ่น Pro ที่ทำงานบนระบบเครือข่าย (Network) เพียงอย่างเดียว
            สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง ภายในเครือข่ายเดียวกัน เหมาะสำหรับร้าน หรือบริษัทที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
            ราคาโปรแกรม 20,000 บาท

ชุดทดลองใช้ เวอร์ชั่น 2.80 เปิดให้ download แล้วครับ
ในเวอร์ชั่นนี้เปิดให้ดูภาพก่อนพิมพ์ได้ครับ และมีรายการปรับปรุงในส่วนของบาน Fix
ให้สามารถคำนวณกระจกได้ถึง 8 เมตร และมีการแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมในหลาย ๆ จุดครับ

12 ม.ค. 54 แจ้งให้ทราบสำหรับเวอร์ชั่น 3.0
         1. ในแบบงานที่มีช่องแสง โปรแกรมจะสามารถขยายได้ไม่จำกัดจำนวนช่องทั้งช่องแสงบน,ล่าง และข้าง
         2. ในส่วนของบานติดตาย ก็เช่นกันครับ สามารถแบ่งช่องได้ไม่จำกัด เป็นรูปแบบของผนังอาคารได้ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการ
             ในการพัฒนางาน Curtain wall ต่อไป
         3. บานติดตายเพิ่มฟังก์ชั่นแบ่งช่องกระจกต่อกระจกได้ จากเดิมแบ่งช่องโดยใช้เส้นอลูมิเนียม
         4. บานกระทุ้งเพิ่มฟังก์ชั่นเลือกเป็นแบบบานเปิด และขยายจำนวนบานได้ไม่จำกัดจำนวน
         5. บานแขวนมีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้ชุดเก็บรางเป็น "กล่องแจ๊คสัน" หรือ "กล่องเรียบ" ได้ และเพิ่มเติมวัสดุชนลางสวิง
         6. บานเลื่อนมีฟังก์ชั่นเลือกสำหรับรายการ "บานเลื่อนพร้อมมุ้ง" ได้ และเพิ่มเติมฉากกันตก
         7. เพิ่มรายการมุ้งบานเปิด ประตูและหน้าต่าง
         8. เพิ่มรายการหน้าต่างบานเกล็ด โดยมีฟังก์ชั่นเลือกสำหรับติดวงไม้ และเสริมกล่อง
         9. เพิ่มฟังก์ชั่นเช็ครายละเอียดผลการคำนวณส่วนประกอบของงานแต่ละแบบได้
       10. เพิ่มฟังก์ชั่นกระจก "อินซูเลท" ได้ใช้กันแน่นอนครับในเวอร์ชั่นนี้
       11. สามารถเพิ่มรายการงานอื่น ๆ รวมเข้าไปในใบเสนอราคา เพื่อให้เกิดความสะดวกเมื่อต้องทำงานหลายประเภท เช่น
             งานฝ้าเพดาน งานรื้อถอนของเดิม งานเฟอร์นิเจอร์ หรือตกแต่ง หรือแม้แต่งานกระจกที่ยังไม่มีในโปรแกรม เป็นต้น
       12 . สามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มรูปใหม่ตามแบบงาน ในโปรแกรมอาจจะมีรูปไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีผลในรายงานเท่านั้นครับ
       13 . สามารถลงเพิ่มทะเบียนไฟล์รายงานได้ตามต้องการ และเลือกพิมพ์ไฟล์ใดก็ได้
       14 . ปรับปรุงการใช้งานในส่วนอื่น ๆ ให้คำนวณได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งยังคงความง่ายต่อความเข้าใจ และการใช้งานครับ

     ในส่วนรายละเอียดหลาย ๆ อย่าง เล็ก ๆ น้อย ๆ หรืออาจจะมีเพิ่มเติมในระหว่างการพัฒนา จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
หรือในเวลาที่เปิดให้ download ทดลองใช้ครับ
     และคู่มือการใช้งานผมจะ Update ให้ในเวอร์ชั่น 3.0 อีกครั้งครับ


ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม
   -  สามารถบันทึกและเปิดแฟ้มงาน
   -  แก้ไขชื่อและความยาวของเส้นอลูมิเนียมที่จะใช้คำนวณ
   -  แก้ไขชื่อและตั้งค่าหน่วยของอุปกรณ์ที่จะใช้คำนวณ
   -  ตั้งค่าน้ำหนักเส้นอลูมิเนียมแต่ละประเภท
   -  ค่าแรงการทำงานสามารถแยกประเภทได้ตามแบบงาน
   -  กำไรของการทำงานแต่ละชุดสามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
   -  แก้ไขตัวเลขสำหรับลดบานแต่ละประเภทได้ (จะมีผลต่อการคำนวณวัสดุ)
   -  สามารถกำหนดราคาเส้นอลูมิเนียมเป็นกิโลกรัม หรือราคาต่อเส้นได้
   -  สามารถกำหนดราคาวัสดุ และราคากระจก
   -  อลูมิเนียมที่คำนวณได้คือ สีขาวธรรมชาติ,สีชา,สีดำ,สีอบขาว และลายไม้
   -  ความหนาของอลูมิเนียมที่คำนวณได้ 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3 และ 2.5 มิล
   -  สามารถบันทึกชื่อบริษัทของผู้ใช้ได้ เพื่อใช้พิมพ์รายงานต่าง ๆ
   -  สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า และประวัติงานที่ติดตั้งให้ลูกค้าได้
   -  สามารถเพิ่มผู้ใช้งานโปรแกรมและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้
   -  สามารถปรับการแสดงผลตัวเลขเป็นแบบปกติ เช่น คำนวณราคาได้ 5,678.50 ก็จะแสดง 5,678.50
      หรือ แสดงจำนวนเต็มหลักสิบ เช่น คำนวณราคาได้ 5,678.50 ก็จะแสดง 5,680.00 หรือ
      หรือ แสดงจำนวนเต็มหลักร้อย เช่น คำนวณราคาได้ 5,678.50 ก็จะแสดง 5,700.00
   -  สามารถคำนวณราคาต้นทุนต่อชุด, ค่าแรงต่อชุด, กำไรต่อชุด, คำนวณวัสดุอลูมิเนียม, อุปกรณ์ และ
      กระจก
   -  สามารถพิมพ์ใบเสนอราคา, รายงานต้นทุนวัสดุ, พิมพ์วัสดุที่ใช้
   -  สามารถบันทึกใบเสนอราคา เป็น pdf, word, excel ได้

แบบงานที่สามารถคำนวณได้
   -  แบบบานเลื่อน
   -  แบบบานสวิง (สามารถเลือกบานประตูได้ทั้งแบบเฟรมสวิงหรือประตูกระจกเทมเปอร์)
   -  แบบบานฟิตติ้ง
   -  แบบบานแขวน
   -  แบบานกระทุ้ง (สามารถเลือกได้ทั้งแบบกระทุ้งธรรมดา และแบบยูเนี่ยน)
   -  แบบผนังกระจกติดตาย, หรือกระจกติดตาย
   -  แบบผนังกระจกโชว์รูม
   -  แบบชุดเข้ามุม
   -  มุ้งบานเลื่อน

   -  แบบงานมีฟังก์ชั่นเพิ่มฟูก และซอยลูกฟักได้
  การสั่งซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นเต็ม (ชุดลิขสิทธิ์) จำนวนเงินระบุตามรุ่นที่สั่งซื้อ
  ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสยาม มาแก้ว
     1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก เลขที่บัญชี 390-4-26203-1
     2. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี 839-2-00344-5
     3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่บัญชี 415-2-27401-2
     4. ธนาคารทหารไทย สาขาสี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 512-2-23756-2

หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว ให้แฟกซ์ Slip โอนเงิน โดยระบุ "รหัสลงทะเบียน" และ "รหัสยืนยัน" พร้อมชื่อที่อยู่ที่ให้จัดส่ง
โปรแกรม มาที่เบอร์ 053-470294 หรือส่งเมล์ i_openup@hotmail.com หรือ openup@alumsoft.com หลังจากที่ได้รับแฟกซ์หรือเมล์แล้ว
จะดำเนินการจัดส่งตัวโปรแกรมลิขสิทธิ์ครับ หรือหากท่านใดต้องการใช้งานโปรแกรมก่อนทันที
กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 089-9507655
ผู้พัฒนาโปรแกรม นายสยาม มาแก้ว
33/3 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 089-9507655
แฟกซ์ 053-470294 อัตโนมัติ
http://www.alumsoft.com/